ประกันสังคม บางใหญ่

สมัครงานเซเว่น ไทรน้อย สมัครงานไปรษณีย์ ไทรน้อย สมัครงานโรงงานไทรน้อย สมัครงาน โรงพยาบาลไทรน้อย หยุดเสาร์ อาทิตย์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ประกันสังคม บางใหญ่

ประกันสังคม บางใหญ่

คู่มือประชาชน กองทุนเงินทดแทนสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน (ประกันสังคมบางใหญ่)

สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในบริเวณบางใหญ่ ไทรน้อย จะถือว่าอยู่ในเขตจังหวัดการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้ประกันสังคมของบางใหญ่สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานประกันสังคมนนทบุรี หรือสำนักงานประกันสังคมนนทบุรีสาขาบางบัวทอง ซึ่งสามารถดูข้อมูลการติดต่อได้ทางข้อมูลด้านล่างเพื่อเลือกเข้าติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ต้องการ

สิทธิประโยชน์เงินทดแทน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนบางใหญ่สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนว่ามีกองทุนเงินทดแทน

 1. ค่าทดแทนกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมบางใหญ่สามารถติดต่อขอเงินทดแทนได้สำหรับกรณีไม่สามารถทำงานได้ โดยจะได้รับเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือนของผู้ประกันตน โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกันตนต้องหยุดเพื่อรับการรักษา

ตัวอย่างวงเงิน หากผู้ประกันตนมีเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงิน 70% คือ 10,500 บาท

 1. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมบางใหญ่สามารถติดต่อขอเงินทดแทนได้สำหรับกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายได้  โดยจะได้รับเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือนของผู้ประกันตน เป็นระยะเวลารวมแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยจะต้องมีการประเมินและพิจารณาแล้วว่ามีการสูญเสียอวัยวะในบางส่วนของร่างกายและผู้ประกันตนต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาหรือ/และอวัยวะกลับมาคงที่

ตัวอย่างวงเงิน หากผู้ประกันตนมีเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงิน 70% คือ 10,500 บาท

 1. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมบางใหญ่สามารถติดต่อขอเงินทดแทนได้สำหรับกรณีค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพได้  โดยจะได้รับเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือนของผู้ประกันตน ทั้งนี้ผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเมื่อได้รับการประเมินพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ โดยจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ประกันตนไปตลอดชีวิต

ตัวอย่างวงเงิน หากผู้ประกันตนมีเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงิน 70% คือ 10,500 บาท

 1. ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมบางใหญ่สามารถให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายมาติดต่อขอเงินทดแทนได้สำหรับกรณีผู้ที่อยู่ในประกันสังคมบางใหญ่ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานได้  โดยจะได้รับเป็นค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือนของผู้ประกันตน และจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือจ่ายให้บุคคลที่ผู้ประกันตนระบุชื่อไว้หรือบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่มารดา บิดาตามกฎหมาย สามี/ภรรยาตามกฎหมาย ฯลฯ ตามลำดับ

ตัวอย่างวงเงิน หากผู้ประกันตนมีเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงิน 70% คือ 10,500 บาท

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง (โดยตรง)

 • 222-222/1-2 ชั้น 7 อาคารเวสต์อินคอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
 • โทรศัพท์ 0-2634-0180
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-17:00

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 • ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง

 • โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th