ประกันสังคม ปากเกร็ด

ประกันสังคม นนทบุรี โรงพยาบาลรัฐ 27 แห่ง ประกันสังคม ปากเกร็ด เบอร์ บางบัวทอง ว่างงาน ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมนนทบุรี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ประกันสังคม ปากเกร็ด

ประกันสังคม ปากเกร็ด

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งรัฐฯ และเอกชน ผลประประโยชน์เพื่อผู้ประกันตน (ประกันสังคมปากเกร็ด)

อย่างที่ใครหลายคนทราบกันดีว่าสิทธิประสังคมเพื่อผู้ประกันตนได้ใช้อย่างหนึ่งคือเรื่องการทำฟัน หรือเรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทันตกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้ประสังคมปากเกร็ดรวมทั้งผู้ประกันตนทั่วประเทศสามารถทำฟันได้เลยทั้งสถานพยาบาลรัฐฯ และเอกชน โดยที่ไม่ต้องมีการสำรองจ่ายล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด หากสำรองไปก่อนก็สามารถนำมาเบิกประโยชน์ขอเงินทดแทนได้ในภายหลังเช่นกัน

         สิทธิประโยชน์ทำฟันด้านใดที่ผู้ประกันตนจะได้รับ?

กล่าวคือประกันสังคมด้านทันตกรรม หรือการทำฟัน เป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้ประสังคมปากเกร็ดรวมทั้งผู้ประกันตนทั่วประเทศจะต้องได้รับอยู่แล้ว โดยจะมีในส่วนของการทำฟันเรื่อง การอุดฟัน การถอนฟัน และขูดหินปูน และการฝ่าฟันคุด โดยจำนวนวงเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับจะอยู่ที่ 900 บาทถ้วนต่อปี หากมีการใช้จ่ายเรื่องการทำฟันดังกล่าวข้างต้น หรือเรียกง่าย ๆ ว่าค่ารักษาสูงกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินของตนเองแทนนั้นเอง เช่น ค่ารักษาจำนวนเงิน 1,200 บาท ประกันสังคมออกให้ทันที 900 บาท และผู้ประกันตนต้องชำระเงินจริงทั้งหมด 300 บาทซึ่งเป็นส่วนต่างนั้นเอง

         สถานพยาบาล(ด้านทันตกรรม)ที่แนะนำสำหรับผู้ประกันตนของประกันสังคมปากเกร็ด

หากผู้ประกันตนของประกันสังคมปากเกร็ดเข้ารักการใช้บริการสถานพยาบาลดังกล่าวนี้จะไม่ต้องทำการสำรองจ่ายล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนรับบริการ โดยมีสถานพยาบาลดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลรัฐจำนวน 27 แห่ง

 1. โรงพยาบาลปากเกร็ด, พระนั่งเกล้า, บางกรวย, บางใหญ่, บางบัวทอง, บางบัวทอง 2, ไทรน้อย
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลสัมฤกธิ์, หมู่คลองข่อย, ท่าอิฐ, คลองพระอุดม, ประเสริฐอิสลาม, คลองข่อย, เกาะเกร็ด, บางไผ่, บางพูด, บางตะไนย์, บางพลับ, ตลาดขวัญ, หมู่ 3 บางคูรัด, โรงกระโจม, บ้านบางแพรก, วัดราษฎร์นิยม, วัดยอดพระพิมล
 3. สถาบันทันตกรรม
 4. สถาบันบำราศนราดูร

โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน จำนวน 63 แห่ง

 1. โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด, กรุงไทย, เกษมราษฎร์ รัตรานิธิเบศร์, ชลลดา
 2. คลินิกเอกชน (กรุณาตรวจสอบสิทธิกับสถานพยาบาลก่อนรับการรักษา)

รายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (โดยตรง)

 • เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์ 0-2960-9704-14 โทรสาร 0-2960-9703
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmaster@pakkretcity.go.th

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 • ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง 02-550-5104 (ต่อ 7), 02-580-2982, 02-591-0140, 02-591-0937
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน 02-926-7599
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายอำนวยการ 02-950-9748
 • โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี 02-580-8300
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16:30

สำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง

 • โทรศัพท์ (สายด่วน) 1506
 • อีเมล info@sso1506.com
 • เว็บไซต์ https://www.sso.go.th